operator

operator – w bakteryjnym DNA sekwencja nukleotydów w pobliżu miejsca startu odczytu operonu. Do operatora może się przyłączyć białko regulatorowe (represor lub aktywator). Związanie represora uniemożliwia przyłączenie się polimerazy RNA do promotora i transkrypcję genów operonu. Związanie aktywatora odwrotnie – jest warunkiem umożliwiającym zapoczątkowanie transkrypcji.

Kurs: Genetyka (7.3.)