organella

organella – struktura oddzielona od cytozolu błoną biologiczną, pełniąca wyspecjalizowane funkcje. Specyficzna dla komórek eukariotycznych. 

Ważne: w podręcznikach podkreśla się, że komórki prokariotyczne nie zawierają organelli komórkowych rozumianych jako wyspecjalizowane struktury błoniaste (aparatów Golgiego, ER, mitochondriów czy plastydów). Nie oznacza to jednak, że w komórkach prokariontów nigdy nie ma struktur błoniastych – na przykład u sinic występują tylakoidy.  

Kurs: Cytologia (2.5.) (3-letnie liceum)

Kurs: Cytologia (2.5.) (4-letnie liceum)