organizm transgeniczny

organizm transgeniczny – organizm, którego genom zawiera gen wprowadzony z innego organizmu tego samego lub innego gatunku. 

Ważne: każdy organizm transgeniczny jest jednocześnie GMO.

Kurs: Biotechnologia (1.2.)