organizm zmodyfikowany genetycznie

organizm zmodyfikowany genetycznie (GMO) – organizm, którego genom został zmieniony metodami inżynierii genetycznej w celu uzyskania nowych cech fizjologicznych lub zmiany istniejących.

Ważne: nie każdy organizm zmodyfikowany genetycznie jest organizmem transgenicznym!

Kurs: Biotechnologia