organogeneza

« Powrót do Słownika

organogeneza – w zoologii proces zachodzący po gastrulacji, w którym z listków zarodkowych związują się i rozwijają poszczególne narządy organizmu.

Uwaga: organogeneza ma miejsce także podczas rozwoju larwalnego.

« Powrót do Słownika