osad czynny

osad czynny – żywa zawiesina bakterii heterotroficznych i pierwotniaków zdolnych do:

  • utleniania związków organicznych
  • nitryfikacji
  • denitryfikacji
  • lub wykazujących zdolność do silnego gromadzenia fosforu.

Oczyszczanie ścieków z udziałem osadu czynnego polega na: biosorpcji (pochłanianiu), a następnie na utlenianiu lub redukcji wybranych zanieczyszczeń przez mikroorganizmy.

Kurs: Ochrona bioróżnorodności (2.5.)