oskrzela

oskrzela – zespół rozgałęziających się rurek, o średnicy większej niż 1 mm, położonych pomiędzy tchawicą a oskrzelikami. Oskrzela doprowadzają i odprowadzają powietrze z płuc. Ściana wysłana jest błoną śluzową z nabłonkiem wielorzędowym migawkowym umożliwiającym czynne przesuwanie się śluzu wraz z zanieczyszczeniami do tchawicy. Wzmocnienie zapewniają chrząstki mające kształt pierścieni lub małych płytek.

(łac. l.poj. bronchus, l.m. bronchi)

Kurs: Człowiek – wymiana gazowa (1.3.)