osłonice

osłonice – wyłącznie morskie, osiadłe lub wędrowne stru­nowce, o bardzo prostej budowie ciała. Specyficzną cechą jest organiczna tunika (płaszcz) okrywająca ciało. W jej skład wchodzą białka i włókna tunicyny, czyli celulozy(!). Struna grzbietowa i cewka nerwowa występują w stadium larwalnym, a u dorosłych tylko w ogonie ogonic.

Uwaga: osłonice nie zostały wymienione w podstawie programowej, jednak ich charakterystykę zamieszczono w podręczniku!

Kurs: Strunowce (3.) (3-letnie liceum)

Kurs: Strunowce (3.) (4-letnie liceum)

łac. TunicataUrochordata