osłonka mielinowa

– rodzaj osłonki nerwowej wokół długiego aksonu. Powstaje przez rozrost cytoplazmy komórki Schwanna, która wielokrotnie “owija się” dookoła aksonu (komórka Schwanna tworzy więc osłonkę z własnej błony komórkowej ułożonej w kilka warstw). Osłonka mielinowa jest podzielona przez przewężenia Ranviera. Praktycznie wymusza skokowy przepływ impulsów nerwowych od przewężenia do przewężenia pełniąc rolę elektrycznego izolatora. Długie aksony z osłonką mielinową nazywane są włóknami rdzennymi.

Dla olimpijczyków: komórki Schwanna tworzą osłonkę mielinową w układzie nerwowym obwodowym. Natomiast w układzie nerwowym ośrodkowym są to oligodendrocyty.

Kurs: Histologia (11.2) (3-letnie liceum)

Kurs: Tkanki (11.2) (4-letnie liceum)