osmokonformizm

osmokonformizmstrategia adaptacyjna zwierząt wodnych do zasolenia środowiska polegająca na utrzymywaniu izoosmotyczności płynów ustrojowych względem otoczenia. Inaczej mówiąc osmokonformista zmienia wartość osmotyczną swoich płynów ustrojowych wraz ze zmianami jej wartości w środowisku. Nie reguluje składu swoich płynów ustrojowych.

Przykład: szkarłupnie. 

Por. także → osmoregulacja

Kurs: Fizjologia zwierząt (6.3.)