osmokonformizm

« Powrót do Słownika

osmokonformizmstrategia adaptacyjna zwierząt wodnych do zasolenia środowiska polegająca na utrzymywaniu izoosmotyczności płynów ustrojowych względem otoczenia. Inaczej mówiąc osmokonformista zmienia wartość osmotyczną swoich płynów ustrojowych wraz ze zmianami jej wartości w środowisku. Nie reguluje składu swoich płynów ustrojowych.

Przykład: szkarłupnie

Por. także → osmoregulacja

Kurs: Fizjologia zwierząt (6.3.)

« Powrót do Słownika