osmolalność

osmolalność – w diagnostyce medycznej odnosi się do badania surowicy krwi, w którym określana jest liczba moli substancji czynnych osmotycznie rozpuszczonych w 1 kg rozpuszczalnika (wody). Osmolalność wszystkich płynów ustrojowych człowieka w stanie fizjologicznym jest jednakowa (izoosmolalność) i wynosi ~295 mOsm/kg H2O. Za wartości graniczne przyjmuje się 280–300 mOsm/kg H2O.

Uwaga: bardzo zbliżony termin – osmolarność (molarność) oznacza liczbę moli substancji osmotycznie czynnych w 1 litrze roztworu. Zauważmy więc, że osmolalność odnosi się do 1 kg rozpuszczalnika, czyli samej wody.

Kurs: Człowiek – układ wydalniczy (2.5.)