osmoreceptory

osmoreceptory –  receptory wrażliwe na zmiany ciśnienia osmotycznego w organizmie. U człowieka znajdują się w podwzgórzu. Ich pobudzenie powodowane jest przez wzrost ciśnienia osmotycznego płynów ustrojowych i prowadzi do: wyzwolenia uczucia pragnienia i wzrostu wydzielania wazopresyny.