osmoregulacja

osmoregulacja –  procesy prowadzące do utrzymania optymalnego stężenia osmotycznego płynów ustrojowych zwierząt. Głównie jest to utrzymanie optymalnego stężenia podstawowego elektrolitu, tj. chlorku sodu.

Istotą osmoregulacji jest zrównoważenie ilości wody i elektrolitów pobieranych ze środowiska i wydalanych z ustroju.

Także: regulacja zawartości wody w organizmie (komórce) na drodze osmozy.

por. też osmoreceptory

Kurs: Fizjologia zwierząt (6.2.)