osmotrofia

osmotrofia – sposób odżywiania się grzybów (przede wszystkim), ale także niektórych protistów oraz bakterii polegający na pobieraniu gotowego pokarmu organicznego w postaci roztworu ze środowiska. U grzybów najczęściej najpierw do podłoża wydzielane są enzymy hydrolityczne rozkładające substancje organiczne (trawienie zewnątrzkomórkowe/zewnętrzne).

Uwaga: dla porządku przypominamy, że to rodzaj cudzożywności.

Kurs: Grzyby (1.4.) (3-letnie liceum)

Kurs: Grzyby (1.4.) (4-letnie liceum)