osmoza

osmoza – dyfuzja wody (rozpuszczalnika) przez błonę selektywnie przepuszczalną (np. błonę komórkową) rozdzielającą dwa roztwory o różnym stężeniu. Zachodzi spontanicznie w wyniku przenikania cząsteczek rozpuszczalnika przez membranę półprzepuszczalną z roztworu o niższym stężeniu substancji rozpuszczonej do roztworu o stężeniu wyższym, czyli prowadzi do wyrównania stężeń obu roztworów.

W kontekście osmozy roztwór z którego ubywa rozpuszczalnika nazywa się hipotonicznym, ten w którym przybywa nazywa się hipertonicznym. Gdy roztwory pozostają w równowadze osmotycznej, mówi się że są izotoniczne względem siebie.

Kurs: Cytologia (3.1.) (3-letnie liceum)

Kurs: Cytologia (3.1.) (4-letnie liceum)