ośrodek oddechowy

ośrodek oddechowy – ośrodek nerwowy w rdzeniu przedłużonym, który kieruje działaniem narządów biorących udział w oddychaniu. Reaguje na nadmiar ditlenku węgla (w postaci jonów HCO3) we krwi. Krew zasobna w CO2 przepływająca przez rdzeń przedłużony powoduje pobudzenie komórek ośrodka. Wysyłają one impulsy (przez rdzeń kręgowy i nerwy) do mięśni oddechowych – przepony i mięśni międzyżebrowych – wywołując wdech.

Uwaga: składa się z dwóch ośrodków: wdechu oraz wydechu. Kontrola wdechów i wydechów jest bardziej złożona niż w powyższym opisie.

Kurs: Człowiek – wymiana gazowa (2.6.)