otwornice

otwornice (Foraminifera)– grupa morskich pier­wotniaków wytwarzających twarde porowate skorupki zawierające węglan wapnia i wysu­wających pseudopodia przez pory w skorupce.