owoc

« Powrót do Słownika

owoc – wytwór zalążni słupka kwiatu roślin okrytozalążkowych. Chroni (będące w spoczynku) nasiona i służy do ich rozsiewania.

Kurs: Rośliny (11.4.) (3-letnie liceum)

Kurs: Rośliny (11.6.) (owoce i owocostany) (3-letnie liceum)

Kurs: Rośliny (11.4.) (4-letnie liceum)

Kurs: Rośliny (11.6.) (owoce i owocostany) (4-letnie liceum)

« Powrót do Słownika