owodnia

owodnia – jedna z błon płodowych zarodka owodniowców otaczająca bezpośrednio zarodek i wypełniona wodami płodowym/płynem owodniowym.(łac. amnion)