pączkowanie

pączkowanie – rodzaj rozmnażania bezpłciowego, w którym organizmy potomne wyrastają z organizmu macierzystego. Mogą się od niego odłączyć i żyć niezależnie lub pozostawać złączone (tworzą wówczas kolonie organizmów, np. koralowce).

Kurs: Fizjologia zwierząt (7.3.)