paleoantropologia

paleoantropologia – dział antropologii zajmujący się zróżnicowaniem kopalnych form przedludzkich i ludzkich oraz ich filogenezą. Badania paleoantropologiczne obejmują analizę porównawczą szczątków kopalnych i ich datowanie.

Krótko: nauka o pochodzeniu i ewo­lucji człowieka.