paleontologia

paleontologia – dziedzina biologii zajmująca się organizmami kopalnymi. Na podstawie skamieniałości i śladów działalności życiowej organizmów rekonstruuje nie tylko budowę organizmów, ale także ich życie.

Krótko: nauka badająca skamieniałości.

(gr. palaios – stary; ontos – byt, lhogos – nauka)