pamięć krótkotrwała

pamięć krótkotrwała – zdolność do zachowywa­nia informacji, oczekiwań lub zadań przez pe­wien czas, a następnie usuwania ich, kiedy stają się nieistotne.