paprotniki

paprotniki – nieistniejący już takson w randze gromady (typu) dawnych systemów klasyfikacji roślin naczyniowych. Takson parafiletyczny.

Spośród współczesnych roślin naczyniowych do paprotników zaliczano widłaki, skrzypy, psylotowe i paprocie. Grupy te obecnie są uznawane za odrębne linie rozwojowe,.

Uwaga: w podręczniku szkolnym pojęcie paprotniki funkcjonuje na takiej samej zasadzie jak, np. mszaki.