takson parafiletyczny

takson obejmujący tylko część potomków ostatniego wspólnego przodka. Istnienie taksonów parafiletycznych wynika po części z niedoskonałości metod stosowanych dotychczas przez taksonomów, a częściowo także z tradycji.
Ważne: taksony parafiletyczne są określane mianem sztucznych (podobnie jak polifiletyczne). Naturalne są tylko taksony monofiletyczne.
Przykłady: protisty (pochodzą od jednego wspólnego przodka, ale nie stanowią całej gałęzi drzewa ewolucyjnego eukariontów), zielenice (nie obejmują roślin lądowych), rośliny dwuliścienne (nie obejmują jednoliściennych), gady (nie obejmują ptaków).

Kurs: NPB (9.3.) (3-letnie liceum)
Kurs: Klasyfikacja organizmów (2.2.) (4-letnie liceum)

Dla olimpijczyków: grupę parafiletyczną nazywa się gradem (z łac. gradus „stopień”).