parapodia

parapodia – parzyste narządy ruchu wieloszczetów powstające jako uwypuklenia bocznych ścian członów ciała. Nieczłonowane, na ogół zbudowane z dwóch płatów: grzbietowego i brzusznego; opatrzone pękiem szczecinek. Płat grzbietowy może mieć wyrostek skrzelowy lub cały ulec przekształceniu w skrzele.

Kurs: Bezkręgowce (10.2.) (3-letnie liceum)

Kurs: Bezkręgowce (10.2.) (4-letnie liceum)