parastrofia

parastrofiaustawienie chloroplastów przy ścianach podłużnych komórki miękiszu asymilacyjnego, równolegle do kierunku padania promieni świetlnych. Sposób na zmniejszenie pochłaniania fal świetlnych w warunkach bardzo dużego natężenia światła (m.in. zmniejszenie ryzyka trwałej fotooksydacji cząsteczek chlorofilu). 

Por. też epistrofia

Kurs: Metabolizm (8.10.)(3-letnie liceum)

Kurs: Fizjologia roślin (3.3.)(4-letnie liceum)