parazytoid

parazytoidorganizm (owad, roztocze) pasożytujący w pewnym stadium rozwoju. W przypadku owada-paryzytoida pasożytują jego larwy rozwijające się z jaj złożonych w ciele owada innego gatunku (larwy żywią się ciałem gospodarza nie pozbawiając go życia przed przepoczwarczeniem).

Uwaga: parazytoidy są wykorzystywane do biologicznego zwalczania szkodników, np. owadziarki z rodzaju kruszynek (Trichogramma) do zwalczania owocówki jabłkóweczki (Cydia pomonella).

Uwaga: ten termin jest różnie interpretowany, my przedstawiamy podejście klasyczne.