parcie korzeniowe

parcie korzeniowe – wywołana aktywnym transportem jonów nieorganicznych siła powodująca wypychanie wody wzdłuż/w górę rośliny wbrew grawitacji (ogólnie: z korzenia, przez łodygę do liści).

Przejawy parcia korzeniowego: gutacja (przez hydatody) i płacz roślin.

Krótko: w tkance naczyniowej korzeni aktywny mechanizm wymuszający ruch soku ksylemowego ku górze do łodygi i liści.

Kurs: Fizjologia roślin (2.3.) (3-letnie liceum)

Kurs: Fizjologia roślin (2.3.) (4-letnie liceum)