parenchyma

parenchyma – dwa znaczenia:

1. (bot.) tkanka miękiszowa (miękisz),

2. (zool.) rodzaj pierwotnej tkanki łącznej, która jest zespołem luźno połączonych komórek różnego pochodzenia i o rozmaitych funkcjach. Wypełnia wnętrze ciała części zwierząt bezjamowych – parenchymowców.

Uwaga: w nowszych opracowaniach akademickich parenchyny nie nazywa się tkanką łączną, ponieważ zawiera także komórki nabłonkowe, a nawet komórki zmysłowe.

Kurs: Bezkręgowce (1.7.) (3-letnie liceum)

Kurs: Bezkręgowce (1.7.) (4-letnie liceum)