partenokarpia

partenokarpiawytwarzanie owoców bez zapylenia (np. u banana) albo po zapyleniu, ale bez zapłodnienia (np. u ananasa). Owoce partenokarpiczne nie mają nasion. W warunkach naturalnych zjawisko dość rzadkie.

więcej o wpływie auksyn na partenokarpię dowiesz się w kursie:

Fizjologia roślin (5.3.)(liceum 3-letnie)

Fizjologia roślin (6.3.)(liceum 4-letnie)