pasożyt

pasożyt – organizm, który żywi się zawartością komórek, tkankami lub płynami ciała innego organizmu (gospodarza). Pasożyt wyrządza szkody swojemu gospodarzowi, ale zwykle go nie zabija. Można też zauważyć, że zasadniczo pasożyt jest wyraźnie mniejszy od żywiciela. Przykłady: tasiemce, przywry, liczne protisty zwierzęce i bakterie, wszystkie wirusy.

W zależności od kryterium pasożyty dzielimy na obligatoryjne i fakultatywne albo zewnętrzne i wewnętrzne.

Uwaga: przystosowania do pasożytniczego trybu życia znajdziesz w konkretnych charakterystykach organizmów (grup systematycznych)! 

Por. pasożytnictwo

Kurs: Ekologia (3.4.)