pasożytnictwo

pasożytnictwo – antagonistyczny związek osobników dwóch gatunków, z których jeden (pasożyt) czerpie korzyści ze współżycia, a drugi (żywiciel, gospodarz) ponosi szkody/straty. Do pasożytnictwa zbliżone są także szczególne taktyki rozrodcze pasożytów lęgowych i parazytoidów.

Nauka o pasożytach – parazytologia (gr. parasitos – spożywający przy stole innego)

Uwaga: w niektórych źródłach p. zaliczone zostało do związków symbiotycznych (zależy to od definicji symbiozy). My, wzorem podręcznika szkolnego i encyklopedii szkolnej PWN, proponujemy konwencjonalne podejście, w którym symbioza to relacja protekcjonistyczna. 

Kurs: Ekologia (3.4.)/3L