patogen

patogen – organizm lub wirus, który wywołuje chorobę. Patogenami są niektóre bakterie, grzyby, nicienie oraz wszystkie wirusy i tasiemce.

Uwaga: zazwyczaj pojęcie to odnosi się do czynników biologicznych, ale w niektórych klasyfikacjach pojawiają się patogeny nieożywione, np. substancje toksyczne lub żrące.