pęcherz pławny

pęcherz pławny – cienkościenny, błoniasty narząd występujący u wielu ryb, pełniący funkcję narządu hydrostatycznego, czasem oddechowego (u ryb dwudysznych) albo uczestniczący w przenoszeniu sygnałów dźwiękowych ze środowiska (przez aparat Webera do błędnika). Powstaje w rozwoju embrionalnym jako uchyłek ściany przełyku. Może zachować z nim łączność. Jest narządem homologicznym z płucami kręgowców lądowych.

 Uwaga: warto pamiętać, że pęcherza pławnego nie mają ryby chrzęstnoszkieletowe.