pęcherzyk płucny

pęcherzyk płucny – końcowy, ślepo zakończony i rozszerzony odcinek oskrzelików oddechowych płuc ssaków, w którym zachodzi wymiana gazowa.