pęcherzyk synaptyczny

pęcherzyk synaptyczny – otoczony pojedynczą błoną niewielki pęcherzyk zawierający cząsteczki neuroprzekaźnika. Pęcherzyki synaptyczne występują licznie w zakończeniach aksonów tworzących synapsy chemiczne.