pęcherzyk transportujący

– drobny otoczony pojedynczą błoną pęcherzyk w cytozolu. Prze­nosi cząsteczki wytwarzane w komórce.

Por. na przykład transport cargo wzdłuż mikrotubul w kursie:

Cytologia (10.5.) (3-letnie liceum)

Cytologia (10.5.) (4-letnie liceum)