pęcznienie

zwiększenie masy i objętości koloidu hydrofilowego (ośrodka pęczniejącego) na skutek hydratacji. W przypadku nasion zapoczątkowuje ich kiełkowanie.
Pęcznieniu podlegają składniki wnętrza komórek: białka i skrobia (w nasionach są one materiałem zapasowym) oraz składniki ściany komórkowej: hemicelulozy i pektyny, a mniejszym stopniu nawet celuloza i lignina.
(łac. imbibo: wypijać, nasiąkać)
Kurs: Fizjologia roślin (4.4.)(3-letnie liceum)
Kurs: Fizjologia roślin (5.4.)(4-letnie liceum)

Pęcznienie następuje zgodnie z gradientem potencjału chemicznego wody i zależy od:

  • temperatury,
  • rodzaju koloidu,
  • potencjału wody na zewnątrz nasiona.