pęd

– część ciała rośliny składająca się z łodyg, liści, pąków, kwiatów i (u okrytozalążkowych) owoców. Najczęściej pędy są nadziemne, ale występują także pędy podziemne: bulwy (np. ziemniaków), kłącza (np. tataraku), cebule (np. tulipanów), rozłogi podziemne (np. wierzbownicy).

Ważne: termin pęd nie jest synonimem pojęcia łodyga!

Kurs: Rośliny (4.2.) (3-letnie liceum)

Kurs: Rośliny (4.2.) (4-letnie liceum)