pelagial

pelagial – wody otwarte oceanów, mórz i wielkich jezior oddzielone od brzegów strefą litoralu. Zasadniczo, ze względu na dużą głębokość, cechuje go niebieska barwa wody. Pelagial obejmuje naświetloną warstwę wody do 200 m od powierzchni (epipelagial) oraz coraz głębsze warstwy: do abisalu włącznie (abisopelagial). Pelagial zasiedlają różne zespoły planktonu i nektonu.

(gr. pélagos – morze)

Kurs: Ekologia (5.4.)