peptyd sygnałowy

« Powrót do Słownika

peptyd sygnałowy – sekwencja ok. 20 amino­kwasów na końcu prowadzącym (aminowym) polipeptydu lub w jego pobliżu, która jest kiero­wana do retikulum endoplazmatycznego lub innych organelli w komórkach eukario­tycznych.

« Powrót do Słownika