peptydazy

peptydazy – grupa enzymów z klasy hydrolaz katalizująca proteolizę, czyli hydrolizę wiązań peptydowych.

Peptydazy są podzielone na dwie grupy:

  • endopeptydazy, które rozcinają wiązania wewnątrz łańcucha peptydowego,
  • egzopeptydazy, które odcinają pojedyncze aminokwasy od końców łańcucha peptydowego.