peptydoglikan

peptydoglikan – rodzaj polimeru w ścianach komórkowych bakterii, składający się z mureiny usieciowanej przez krótkie peptydy (mostki peptydowe). 
Mureina chemicznie jest biopolimerem zbudowanym z łańcuchów zmodyfikowanych cukrów (kwasu muraminowego i N-acetyloglukozaminy – nie musisz znać ani tych nazw, ani budowy tych związków!).

Funkcje peptydoglikanu:

  •     chroni bakterie przed skutkami zmian osmotycznych środowiska oraz czynnikami chemicznymi i urazami mechanicznymi,
  •     otacza szczelnie komórkę nadając jej kształt.

Więcej w kursie: Prokarionty 3L (1.3.)

Więcej w kursie: Prokarionty 4L (1.3.)