peptydoglikan

« Powrót do Słownika

peptydoglikan – rodzaj polimeru w ścianach komórkowych bakterii, składający się z mureiny usieciowanej przez krótkie peptydy (mostki peptydowe). 
Mureina chemicznie jest biopolimerem zbudowanym z łańcuchów zmodyfikowanych cukrów (kwasu muraminowego i N-acetyloglukozaminy – nie musisz ich znać!).Funkcje peptydoglikanu:

  •     chroni bakterie przed skutkami zmian osmotycznych środowiska oraz czynnikami chemicznymi i urazami mechanicznymi,
  •     otacza szczelnie komórkę nadając jej kształt.
« Powrót do Słownika