peryderma

peryderma – zewnętrzna warstwa ochronna okrywająca łodygi i korzenie roślin wykazujących wtórny przyrost na grubość. Korkowicę tworzą: korek, fellogen i felloderma – tkanka miękiszowa wytworzona przez fellogen.