perykarion

perykarion – część neuronu, w której znajduje się jądro komórkowe i większość innych organelli.

Uwaga: w podręcznikach akademickich można zetknąć się z szerszą interpretacją tego terminu (np. w Zoologii pod red. prof. Błaszaka). W takich opracowaniach perykarion to po prostu jądrowa część komórki (nerwowej ciało komórki). W liceum zalecamy jednak trzymanie się ściślejszego zapisu.

Kurs: Histologia (11.2.) (3-letnie liceum)

Kurs: Tkanki (11.2.) (4-letnie liceum)