perystaltyka

perystaltyka – dwa znaczenia:

1. falowe skurcze i rozkurcze mięśni gładkich wyścielających narządy podłużne ciała, powodujące przesuwanie zawartości. Przykład: ruchy robaczkowe przewodu pokarmowy, które pozwalają na przesuwanie pokarmu (z przełyku aż do odbytnicy).

2. rodzaj ruchu lokomotorycznego na lądzie powstający w wyniku rytmicznych fal skurczów mięśni wora powłokowo-mięśniowego zachodzących od początku do końca ciała, jak u wielu pierścienic.