pestycydy

pestycydy – naturalne lub syntetyczne substancje używane do zwalczania organizmów szkodliwych lub niepożądanych, stosowane głównie do ochrony roślin uprawnych, lasów, a także zwierząt, ludzi i produktów żywnościowych.

(łac. pestis – zaraza, pomór; caedo – zabijam)

Uwaga: pojęcie „pestycydy” ma szersze znaczenie niż „środki ochrony roślin”, ponieważ obejmuje również zwalczanie organizmów szkodliwych poza produkcją roślinną.