pień mózgu

pień mózgu – zestaw struktur w mózgu kręgowców, na który składają się: śródmózgowie, most i rdzeń przedłużony. Do  funkcji pnia mózgu należą: utrzymywanie homeostazy, koordynacja ruchu i przekazywanie informacji do wyższych części mózgowia.

Krótko: łączna nazwa wszystkich części mózgowia, z wyjątkiem móżdżku i półkul mózgowych.