pierwiastek chemiczny

pierwiastek chemiczny – dwa znaczenia:

1. zbiór wszystkich atomów posiadających jednakową liczbę protonów w jądrze.

2. substancja chemiczna, która składa się wyłącznie z atomów posiadających jednakową liczbę protonów w jądrze.